Pregunta proposta: 

Que editorial viguesa organiza o certame “Relatos na rúa”?

Resposta correcta: 

A editorial Elvira

Resposta incorrecta 1: 

A editorial Xerais

Resposta incorrecta 2: 

A editorial Galaxia