Pregunta proposta: 

Cal destas administracións non forma parte do Consorcio da Zona Franca de Vigo?

Resposta correcta: 

A Xunta de Galicia

Resposta incorrecta 1: 

A Deputación de Pontevedra

Resposta incorrecta 2: 

O concello de Vigo