Pregunta proposta: 

Que é o IFEVI?

Resposta correcta: 

Un complexo utilizado para a realización de eventos e celebracións

Resposta incorrecta 1: 

Unha feira de viño

Resposta incorrecta 2: 

Un estaleiro histórico da cidade de Vigo