Pregunta proposta: 

Con cal destas cidades está irmandada Vigo?

Resposta correcta: 

Coas Palmas de Gran Canaria

Resposta incorrecta 1: 

Con Mérida

Resposta incorrecta 2: 

Con Albacete