Pregunta proposta: 

A que remite o nome de Klosofic?

Resposta correcta: 

Á sede do real Club Naútico do 1926 ao 1929

Resposta incorrecta 1: 

A unha escola de pensamento arraigada en Vigo nos anos 50 do pasado século

Resposta incorrecta 2: 

A un movemento pictórico vangardista puramente vigués