Pregunta proposta: 

Quen foi o fundador da revista Industrias Pesqueras, que comezou a publicarse no ano 1927?

Resposta correcta: 

José Barreras Massó

Resposta incorrecta 1: 

Francisco Fernández del Riego

Resposta incorrecta 2: 

Alfonso Paz Andrade