Pregunta proposta: 

Que mérito se lle outorga á orquestra Sondeseu?

Resposta correcta: 

É a proimeira orquestra folk de Galicia 

Resposta incorrecta 1: 

E a orquestra máis antiga de Vigo

Resposta incorrecta 2: 

Está integrada por persoas dos cinco continentes