Pregunta proposta: 

Cal é a categoría maioritaria nos establecementos hoteleiros da cidade?

Resposta correcta: 

4 estrelas

Resposta incorrecta 1: 

5 estrelas

Resposta incorrecta 2: 

3 estrelas